Baylou

Básně:

Oheň mocný sílu má,
jako ten kdo ožívá.
Život ohněm jenom plave,
až můj život rychle vzplane.
https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png
Něco pro kofoluProč jen koukat na vodu,
proč jen když mám kofolku,
všude vidím bubliny,
už mi tečou zas sliny.


https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png
Óda na slunce:

Slunce zase vychází,
luna zase zachází,
Slunce svítí jako drak,
už vím že je ze mne brak.

https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png

Báseň pro Dee:Magie tvá jest je oheň,
kolem tebe mocná čerň.
Bílý vlk je tvým přítelem,
život tvůj je bílým lemem.


https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png
Báseň pro Tiras:


Bojovník je veliký,
věší na zěď kolíky.
Jeho vlasy černé jsou,
proč se jen tak nelesknou?

https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png

Voda silným živlem je,
všechny nás to spojuje.
Oheň pálí na duši,
kazí nám to ovzduší.

Živly přeci mocné jsou,
všem nám jenom pomohou.
Proč jen všichni bojí se,
utíkají krajíc se.
https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png

O zemi:
Země život započla,
teď si zrovna odpočla.
Všechno na ní klíčí,
jak když teče mlíčí.
https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png
Smrt:
Smrt se plíží po zemi,
kdo se kolem proplíží?
Smrt mi sahá po patách,
jako po mladých pannách.
https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png
Barvy:
Tužka jede po papíře,
Někdo žere tu lanýže.
Barvy lítaj po zemi,
život se tu probouzí.
https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png
Duchovní moc:
Duch ten létá nad svícny,
potom kouká na mnichy.
Svícen ten se rozhoří,
měsíc se teď ponoří.
https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png
Špičáky:
Zuby na mě vycení,
on mě jen tak podcení?
Zuby jako upír má,
krev už ze mě vysává.
https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png
Pocit elementů:
Kánoj jede po vodě,
já teď prahnu po sodě.
Mraky plynou po nebi,
já teď sedím na zemi.
https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png
Dřevo:
Dřevo v sobě život má,
ten teď zrovna z něj sálá.
Větev letí do vzduchu,
já na ní myslím v duchu.
https://nd02.jxs.cz/281/695/85913d80dd_54050796_o2.png